Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Vysokoškolská pedagogika (VSPED)
Základní informace
Vysokoškolská pedagogika
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
kurzy
kombinovaný
čeština
Kurz VŠ pedagogiky pro budoucí i stávající vysokoškolské učitele.
Dvě hodiny prezenčního semináře jednou za čtrnáct dní. Zbytek výuky probíhá distančně: účastníci mají k dispozici učební materiály k samostudiu v systému Moodle.

Komu je kurz určen?
Učíte, ale cítíte, že by to mohlo jít i lépe?
Neučíte, ale po studiu budete pokračovat v akademické kariéře - tedy i učit?
...Pak je tento kurz určen právě Vám!

Co se v kurzu naučíte?
Naučíte se projektovat výuku.
Osvojíte si pedagogický přístup k řešení problémů a další pedagogické dovednosti, zejména v práci s lidmi.
Naučíte se, jak studenty správně motivovat, jak pracovat s pamětí, pozorností a s chybou, jak rozvíjet kompetence, jak pracovat s různými učební typy a styly, osvojíte si aktivizační a alternativní metody výuky.
Naučíte se provádět diagnostiku a hodnocení, sebereflexi a seberozvoj, předcházet syndromu vyhoření.

Více viz https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2397 (náhled Moodle kurzu)

Prerekvizity: žádné

Vysokoškolská pedagogika
Pedagogické minimum pro potřeby výuky na VŠ: projektování a organizace výuky.

Rozsah výuky min. 39 hodin.
STUDIJNÍ AKTIVITA prům. 3 hodiny týdně:
výuka probíhá každý týden, jeden týden je prezenční seminář (doplněný materiály k samostudiu), druhý týden distanční samostudium. Tj. 7 x 2 hodiny prezenční výuky, 7 x 1 hodina samostudia a 6 x 3 hodiny samostudia.

VOLITELNÉ jsou průběžné konzultace s lektorkou:
nácvik výuky, hospitace, lekce práce se systémem Moodle, individuální konzultace dle potřeb účastníka.

Termíny seminářů: čt 16-18 nebo pá 10-12, ob týden.
Konkrétně to jsou data: 14.-15.3., 28.-29.3., 11.-12.4., 25.-26.4., 9.-10.5., 23.-24.5., 6.-7.6.

Počet účastníků jednoho termínu: 12
24
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Garant a místo
Mgr. Helena Ferklová
Oddělení podpory vědy
Oddělení podpory vědy
Albertov 3, učebna A3
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
14.03.2019
1
39 (v hodinách celkem)
zač. ZS - listopad, zač. LS - únor/březen
Čtvrtek - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
Přihláška
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OyEBS5AOaTuN-qsGmr2zHkBQe1Lc0fjUTfbxZV2j4c/edit?usp=sharing
Mgr. Helena Ferklová
helena.ferklova@natur.cuni.cz
221951968
15.03.2019
Zájemci se přihlašují zápisem do tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OyEBS5AOaTuN-qsGmr2zHkBQe1Lc0fjUTfbxZV2j4c/edit?usp=sharing
Další informace
https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2397 (náhled Moodle kurzu)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK