Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Odborná angličtina (5150)
Základní informace
Odborná angličtina
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
ostatní [28-11]
prezenční
čeština
Individuální kurz odborné angličtiny zaměřený na hypersyntax, koherenci a stylistiku akademického textu. Kurz je pořádán v rámci projektu OP VVV "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Odborná angličtina
1. Pokročilá anglická syntax (textový koheze, členy a deiktická zájmena, slovosled, interpunkce)
2. Anglický odborný styl
3. Základní typografická pravidla v angličtině.
Kurz pro akademické pracovníky Husitské teologické fakulty.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Garant a místo
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
ostatní
ostatní
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Prosinec
Krátkodobé
12 (v hodinách celkem)
11.12.2018
19.12.2018
21.12.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / den
Přihláška
Husitská teologická fakulta
ostatní
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
pavlik@htf.cuni.cz
420 222 539
07.12.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK