Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Učitelství odborných předmětů (5149)
Základní informace
Učitelství odborných předmětů
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
kombinovaný
čeština
Hlavním cílem studia je získat kvalifikaci k výkonu učitelské profese na SOŠ, SOU a OU, a sice v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Absolvent bude po dobu studia systematicky připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a zejména didaktické.
MŠMT
11914/2017-1
Učitelství odborných předmětů
ano
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (Ing., Mgr.).

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
Učitel odborných předmětů
563/2004, § 9
Garant a místo
PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Praha - hlavní budova fakulty
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
2
346 (v hodinách celkem)
1 pracovní den v týdnu
Poplatky a financování
18740 Kč / program
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol 6-525-19

osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
08.09.2019
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=332
17.6.2019-16.9.2019
Termín výběrového řízení: červen 2018, září 2018
Další informace
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=162
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK