Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Ovládání a využití chytrého telefonu Android a on line agenda pro seniory (5143)
Základní informace
Ovládání a využití chytrého telefonu Android a on line agenda pro seniory
Kód varianty (CID): 5143
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra informačních technologií a technické výchovy [41-KITTV]
prezenční
čeština
Kurz je koncipován tak, že se participanti prakticky seznamují s principy fungování a využívání chytrého telefonu (smartphonu) s operačním systémem Android. Lekce jsou vedeny jednoduše a názorně k základním funkcím a technologiím, účastníci si nejprve krok za krokem nastaví všechny důležité parametry zařízení (telefon či tablet), seznámí se s funkcemi synchronizace zařízení s cloudovými službami, naučí se využívat hlavní účet, který jim umožní plný přístup ke svým datům jak ze smart zařízení, tak prostřednictvím webového prohlížeče. V dalších lekcích se prakticky seznamují s hlavními online službami (vyhledávání, osobní agenda, mediální služby - zálohování fotografií, videí, hudby, mapové podklady a navigace v mapových podkladech, síťové služby - nákupy, informační servisy, zabezpečení). Očekávaným absolventem je pak poučený a vědomý uživatel smart zařízení se strukturovanou a jednoduše využívanou osobní agendou, schopný komunikovat a sdílet adekvátní informace prostřednictvím moderních komunikačních a sociálních sítí.
Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních
Pro LS 2018/19 plánujeme kurs v rozsahu 24 hodin (8 x 3 hodiny) pro 20 účastníků, který bude realizován v seminářové/workshopové formě v počítačové učebně KITTV R 013h.
Čas od 17h do 20 h.
První setkání od 20. 2. 2019.

Obsah kursu:
1) nastavení a využívání smartphone od základů
2) synchronizace účtu, zálohování a bezpečnost
3) prostředí online služeb - webový prohlížeč a mobilní aplikace
4) osobní agenda - kontakty, pošta, poznámky
5) kalendářové položky a jejich sdílení
6) pracujeme s daty a dokumenty - texty, tabulky, média
7) fotoaparát a zálohování fotek, tvorba sdílených alb, sociální sítě
8) mapové a navigační služby - vím kde jsem, záznam tras a mapových bodů

Harmonogram přednášek:
středa 20. 2. 2019 01 úvod - platforma Android, Google účet, Google Učebna, parametry smartphone
středa 27. 2. 2019 02 Práce se systémem a nastavení telefonu, launcher, poznámky, úkoly
středa 6. 3. 2019 03 Kontakty, elektronická pošta Gmail, Kalendář - osobní agenda
středa 13. 3. 2019 04 Fotíme a editujeme s Google Fotky, publikujeme sdílené album
středa 20. 3. 2019 05 Mapy, orientace, záznam trasy, navigace v mapových podkladech a aplikacích
středa 27. 3. 2019 06 Práce na Google Disku - přidružené aplikace, formáty, centrální úložiště
středa 3. 4. 2019 07 Média - YouTube, videa, hudba, internetové vysílání, e-knihy a čtečky
středa 10. 4. 2019 08 opakování a volná témata, závěrečný projekt, zpětná vazba

Přednášející PhDr. Jiří Leipert, PhD.

20
Zaslat přihlášku s podpisem na email martina.izquierdo@pedf.cuni.cz

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT) (0688)
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Centrum celoživotního vzdělávání
PedF UK, M.Rettigové4, 116 39
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
Středa
Poplatky a financování
800 Kč / semestr
Platbu provede účastník na účet PedF Uk- č.ú. 85236011/0100, v.s.6-719-18

pozn. V.S. je zároveň účetním číslem kurzu, nezbytným pro dohledání plateb. Děkujeme, že v.s. uvádíte.
Do zprávy pro příjemce napíše celé jméno a příjmení.
!Pokud za uchazeče hradí platbu rodina, přítel, jiný uchazeč, je nutné napsat do zprávy pro příjemce jméno uchazeče, za kterého je platba provedena. Nikoliv jméno plátce!
osvobozeno
Přihláška
PedF UK, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Martina Izquierdo
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
221900343
11.02.2019
uvítáme emailové podání přihlášky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK