Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Po stopách historie. Cestování v každém věku (5142)
Základní informace
Po stopách historie. Cestování v každém věku
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
prezenční
čeština
Kurz je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti české a světové historie a cestovního ruchu jako fenoménu současného životního stylu navazuje praktická výuka formou vycházek a exkurzí zaměřených na
významná místa historie u nás i v zahraničí. Výběr témat a míst pokrývá široké spektrum dějin od nejstaršího období po současnost. Účastníci kurzu se seznámí s kulturními památkami, historickými souvislostmi jejich vzniku a metodami vyhledávání informací. Naučí se orientovat v službách cestovního ruchu nejen pro seniory
a získají praktické rady ohledně organizace, bezpečnosti a zdraví na cestách. Kurz je rozdělen do dvou semestrů.
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví
Po stopách historie. Cestování v každém věku
Letní semestr: Cesta na sever
1. Úvod do studia, organizace výuky, přehled témat, literatura a pomůcky, plán vycházek a exkurzí.
2. Po stopách operace Antropoid a heydrichiády. Aktuální stav bádání, památníky, literatura a film.
Autobusová exkurze do Nehvizd, Panenských Břežan, krypty v Resslově ulici a Lidic.
3. Hlavní kulturní památky na sever od nás – severní Německo, Skandinávie, Polsko, Pobaltí. Válečné konflikty 18. století a jejich dopad na geopolitický vývoj. Zadání semestrální práce.
4. Saské kurfiřství v 18. století. Autobusová exkurze do Drážďan s prohlídkou města, návštěvou opraveného Rezidenčního zámku a pokladnice saských kurfiřtů. Po cestě návštěva zámeckého parku Pillnitz.
5. Historie severských sportů a Zimních olympijských her. Počátky zimních sportů a olympismu u nás.
6. Sudety a Německé Čechy. Dějiny německého obyvatelstva u nás. Autobusová exkurze do Liberce s prohlídkou města, radnice a divadla. Cestou prohlídka unikátní barokní Lorety v Kosmonosích.
7. Polská Praha. Vycházka po stopách česko–polských vztahů. Vojtěch, Doubravka, Břetislav, Anna, Alžběta, Vladislav, Ludvík, Bedřich August, Poláci v Klementinu, Božek, Poniatowska, Horbaczewski, Polské kolo ad.
8. Cestování včera a dnes. Hlavní vývojové trendy, destinace a produkty. Rizika při cestách do zahraničí a jak jim předcházet. Prezentace semestrálních prací – 1. část.
9. Napoleonské války v Čechách. Bitva u Chlumce a Přestanova 1813. Autobusová exkurze po válečných stopách v Teplicích, Chlumci a Petrovicích. Cestou prohlídka Ústí nad Labem a labského údolí Porta Bohemica.
10. Třicetiletá válka a Švédové v Praze. Vycházka po Malá Straně a na Karlův most.
11. Petr I. a Kateřina Veliká. Prezentace seminárních prací – 2. část.
12. Dolní Slezsko. Historický vývoj, památky, česko-slezské vazby. Dvoudenní autobusová exkurze
do Vratislavi, Kladska, Javoru a Svídnice s ubytováním ve Vratislavi (Wroclaw).

10h přednášek;,4 h vycházek; 36h exkurzí

1. skupina 15:00-16:30
Datum Forma výuky Čas Místo Lektor
05. 3. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
12. 3. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
19. 3. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
26. 3. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
02. 4. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Olga Žáková, CSc.
09. 4. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
16. 4. 2019 vycházka 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
23. 4. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
30. 4. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
07. 5. 2019 vycházka 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Olga Žáková, CSc.
14. 5. 2019 přednáška 15:00 – 16:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
18. - 19. 5. 2019 exkurze 08:00 – 20:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman

2. skupina 17:00-18:30
Datum Forma výuky Čas Místo Lektor
05. 3. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
12. 3. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
19. 3. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
26. 3. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
02. 4. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Olga Žáková, CSc.
09. 4. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
16. 4. 2019 vycházka 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
23. 4. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
30. 4. 2019 exkurze 09:00 – 17:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman
07. 5. 2019 vycházka 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Olga Žáková, CSc.
14. 5. 2019 přednáška 17:00 – 18:30 CŽV, Spálená 10 PhDr. Stanislav Voleman
18. - 19. 5. 2019 exkurze 08:00 – 20:00 Parkoviště hl. n., Wilsonova PhDr. Stanislav Voleman

Přednášející:
PhDr. Stanislav Voleman; PhDr. Olga Žáková, CSc.

50
Zaslat přihlášku na email martina.izquierdo@pedf.cuni.cz,
s preferencí skupiny:

A skupina 15:00-16:30
B skupina 17:00-18:30

časy exkurzí se od času konání přednášek liší!!

Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PaedDr. František Parkan
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Centrum celoživotního vzdělávání
PedF Uk, Spálená 10, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Březen
2
100 (v hodinách celkem)
50h/semestr; 25h v jedné skupině
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / semestr
Platbu provede účastník na účet PedF Uk- č.ú. 85236011/0100, v.s.6-718-18

pozn. V.S. je zároveň účetním číslem kurzu, nezbytným pro dohledání plateb. Děkujeme, že v.s. uvádíte.

Do zprávy pro příjemce napíše celé jméno a příjmení, dále skupinu (A skupina, B skupina), do které se přihlašuje.
!Pokud za uchazeče hradí platbu rodina, přítel, jiný uchazeč, je nutné napsat do zprávy pro příjemce jméno uchazeče, za kterého je platba provedena. Nikoliv jméno plátce!

Náklady na exkurze nejsou v ceně kurzu.
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Martina Izquierdo
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
221900343
15.02.2019
uvítáme emailové podání přihlášky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK