Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Výuka matematiky s podporou dynamického software (3945)
Základní informace
Výuka matematiky s podporou dynamického software
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky [32-KDM]
prezenční
čeština
Absolventi kurzu získají dovednosti potřebné k využívání dynamického software ve výuce matematiky a seznámí se s možnostmi jeho zařazení do různých témat školské matematiky. Dále se seznámí s přínosy i riziky integrace programu dynamické matematiky a s možnostmi jeho využití k motivaci žáků a zvýšení jejich zájmu o matematiku.
MŠMT
MŠMT-8727/2017-2
Výuka matematiky s podporou dynamického software
24 hodin; Základy ovládání programu dynamické matematiky GeoGebra, Analytická geometrie v rovině, Funkce, jejich grafy a vlastnosti, rovnice a nerovnice, Statistické zpracování dat, Algebra a CAS, GeoGebra 3D a další okna programu.
bez přijímací zkoušky
Podmínka účasti k získání osvědčení o absolvování je 60 % účast v kurzu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
03.10.2019
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
03.10.2019 a dále bude upřesněno
Čtvrtek
Poplatky a financování
900 Kč / program
Lektoři kurzu neplatí kurzovné. Nárok na certifikát při absolvování kurzu tímto nezaniká.
Přihláška
MFF UK, KDM, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Katedra didaktiky matematiky
Mgr. Alena Blažková
blazkova@karlin.mff.cuni.cz
951553226
15.09.2019
Přihlášky se podávají do 15.9.2019 a nebo do naplnění kapacity kurzu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK