Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu (1905)
Základní informace
Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout magisterským studentům a učitelům z praxe vhled do problematiky vzdělávacího systému v ČR, seznámit je s problematikou jednotlivých druhů a stupňů škol, s jejich pedagogickým řízením. Cílem bloku přednášek pro magisterské studenty oboru historie či učitelů z praxe v tomto oboru je seznámení se s historií i současností českých zemí v evropském kontextu.

Kurz je koncipován jako blok přednášek a seminářů, doplněný návštěvou školských zařízení spojených s reflexí a diskusí s vedením a pedagogy těchto zařízení. Kurz je vytvořen v několika modifikacích, a to v oblasti pedagogicko-psychologické, historické a školského managementu. Kurz účastníkům umožňuje získat teoretický i praktický vhled do problematiky českého vzdělávacího systému na všech úrovních, a to v historických souvislostech a evropském kontextu. Pozornost je věnována též problematice uplatnění Boloňského procesu v současném vysokoškolském prostředí a vzdělávání budoucích učitelů, včetně možností jejich uplatnění na trhu práce.
Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu
ne
kurz je určen pro studenty magisterského studia učitelství a učitele z praxe.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra speciální pedagogiky
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
1
20 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
3800 Kč / program
Poplatek se liší dle zvoleného modulu: kurz historický - 3.800,- Kč, kurz pedagogicko-psychologický a kurz školského managementu - 1.900,- Kč.
Variabilní symbol pro platbu: 959918
osvobozeno
Přihláška
Magdaleny Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
30.06.2019
Přihlášky se přijímají průběžně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK