Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Ars celebrandi pro jáhny (5118)
Základní informace
Ars celebrandi pro jáhny
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra pastorálních oborů a právních věd [26-KPAO]
prezenční
čeština
Ars celebrandi pro jáhny je kurz věnovaný praktické stránce jáhenské službě v liturgii církve. Náplní bude zejména osvojení a vysvětlení gest, postojů, rétoriky, zpěvu, porozumění nuancím bohoslužeb s různým stupněm slavnostnosti či modelové řešení různých nečekaných situací.
Ars celebrandi pro jáhny
9. března 2019, celodenní.
Mše svatá krok za krokem z hlediska jáhenské služby
Úkoly jáhna dle typu mše
Gesta a postoje
Rétorika
Zpěv aklamací a evangelia
40
Podání elektronické přihlášky a složení poplatku. Maximální počet: 40 studentů.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
-
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D.
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Katedra pastorálních oborů a právních věd
budova KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
9.3.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
Studijní oddělení, Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
28.02.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK