Škola učitelů informatiky (4079)
Základní informace
Škola učitelů informatiky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Středisko informatické sítě a laboratoří [32-SISAL]
prezenční
čeština
Škola učitelů informatiky je dvoutýdenní internátní školení pro učitele informatiky na středních školách. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení u počítačů a samostatné práce s pomocí lektorů. Zaměřuje se na problematiku programování, vytváření webových stránek, návrh databází a práce s nimi, operační systémy a sítě.
Účastníci se seznámí s pokročilejšími prvky práce s uživatelským softwarem a se současným výukovým softwarem.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Škola učitelů informatiky
Denně je do pravidelného rozvrhu zařazeno 8 vyučovacích hodin ve čtyřech devadesátiminutových blocích, tři dopoledne a jeden v podvečer. Po obědě a večer je program doplněn o další přednášky a jinou odbornou činnost. Celková délka odborné výuky je nejméně 83 hodin.
Bez přijímací zkoušky.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
bakalářské
S přispěním jiného subjektu
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Středisko informatické sítě a laboratoří
Katedra softwaru a výuky informatiky
Lipnice nad Sázavou, školní areál Odborného učiliště kamenického
Termín a délka
2019/2020
Srpen
Krátkodobé
83 (v hodinách celkem)
informace o konání bude upřesněna později
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
7000 Kč / program
Účastnický poplatek a ubytování 7000Kč, stravné 2300 Kč, celkem 9 300Kč
Upřesněno na stránkách http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
Lektoři kurzu neplatí kurzovné. Nárok na certifikát při absolvování kurzu tímto nezaniká.
osvobozeno
Přihláška
ČIS sekce MOP, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
Katedra softwaru a výuky informatiky
Mgr. Lenka Forstová
lipnice@ksvi.mff.cuni.cz
951554209
01.05.2020
nebo do naplnění kapacity
Další informace
http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/