Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Exkurzně vzdělávací seminář Kalokagathia pro starší a pokročilé - Kutnohorsko (2904)
Základní informace
Exkurzně vzdělávací seminář Kalokagathia pro starší a pokročilé - Kutnohorsko
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
ostatní [28-11]
čeština
Středa 13. října 2010, odjezd v 7.15 od UK HTF

Sedlec u Kutné Hory - návštěva unikátní kostnice

Kutná Hora poněkud jinak - dopolední program ve wellness centru Octárna
(alternativa: individuální prohlídka Kutné Hory)

Kačina - Návštěva interiérů empírového zámku a muzea dějin českého venkova

Kolín - Chrám Sv. Bartoloměje (exteriér)

Lipany - návštěva místa bitvy husitských válek (dle času)

Ve večerních hodinách návrat do Prahy
Dialog generací
ne
20
žádné

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Termín a délka
2010/2011
zimní semestr
1
  (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
370 Kč / den
Cena: Pro posluchače U3V na UK HTF 370,-Kč, ostatní: 450,-Kč.

V ceně je zahrnut ČÁSTEČNÝ příspěvek na dopravu, na vstupné do wellness centra Octárna a do muzejních objektů navštívených během exkurze (kostnice Sedlec, zámek Kačina).
Platbu je nutno provést nejpozději do 8. 10. 2010 v hotovosti na hospodářském oddělení UK HTF v úředních hodinách. Provedením platby je účastník automaticky přihlášen.
osvobozeno
Přihláška
na hospodářském oddělení UK HTF v úředních hodinách
ostatní
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
P.Helan@seznam.cz
08.10.2010
Platbu je nutno provést nejpozději do 8. 10. 2010
Další informace
www.htf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK