Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ (2123)
Základní informace
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Prohloubení hudebního vzdělání, zvláště praktických hudebních dovedností učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ.
Program pro výkon povolání akreditovaný MŠMT 17531/2014-1-622
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11914/2017-1
Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ
30h
Učitelé MŠ nebo 1. stupně ZŠ.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vzdělávání a výchova – obory jinde neuvedené
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
M. D. Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
1
30 (v hodinách celkem)
Pátek
Poplatky a financování
3300 Kč / semestr
Platbu prosím posílejte na číslo účtu fakulty 85236011/0100
Uveďte variabilní symbol: 623019
Do vzkazu pro příjemce napište celé své jméno a příjmení
základní
Přihláška
Centrum CŽV, Spálená 10, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
221 900 433
31.08.2019
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/khv/celozivotni-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK