Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v navazujících magisterských programech – ekonomické obory (3795)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v navazujících magisterských programech – ekonomické obory
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Hostivař [67-16]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborné předměty
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: management, mezinárodní obchod a další ekonomicky zaměřené obory. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz k navazujícímu magisterskému studiu na českých vysokých školách se zaměřením na ekonomické obory v rozsahu 30 vyučovacích hodin týdně
Min. 30 hodin týdně (18–23 hodin týdně čeština a 12 hodin týdně odborné předměty – podle konkrétního podoboru a v závislosti na semestru)
Dokončené VŠ vzdělání bakalářského stupně.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
PhDr. Richard Vacula, Ph.D.
Ing. Daniela Vlková
Středisko Poděbrady
Středisko Praha-Hostivař
Středisko Poděbrady
Středisko Praha-Hostivař
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
1130 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5650 EUR / program
Cena je platná pro Středisko Praha-Hostivař.
Cena platná pro Středisko Poděbrady: 5250 EUR
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.06.2019
Občané EU do 31.8.2019.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/ekonomicke-obory-navazujici-magisterske-studium
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK