Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty (4842)
Základní informace
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Garant kurzu: JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.
Cílová skupina – pro koho je kurz určen – široká neprávnická veřejnost
Délka, organizace kurzu (počet hodin) jednodenní, 8 vyučovacích hodin
Termín konání kurzu: Čt: 21.02.2018
Začátek v 9.00 hodin, místnost č. 220
Dispozice s majetkem za života a pro případ smrti a jejich daňové aspekty
Obsah kurzu (témata přednášek): Kupní smlouva
Darování
Darování pro případ smrti
Daňové aspekty
Dědické právo
Pozůstalostní řízení
Forma výuky: přednášky
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Katedra občanského práva
Katedra občanského práva
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Únor
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
21.2.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Referát pro další vzdělávání právníků, Juridikum, UK PF, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
21.02.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK