Netradiční sportovní hry ve školní tělesné výchově (3756)
Základní informace
Netradiční sportovní hry ve školní tělesné výchově
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Výuka bude zaměřena na teorii, metodiku i praktický nácvik těchto vybraných sportovních her se zvláštním zřetelem na žáky 2. stupně ZŠ.
1. Florbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
2. Tenis – zvláštnosti výuky tenisu dětí ve věku ZŠ
- metodické řady nácviky jednotlivých úderů
- hra s odborným dohledem
3. Korfbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
4. Frisbee – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem
5. Badminton – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem


MŠMT
MŠMT - 6383/2017 - 1 - 484
Tělesná výchova a sport
Netradiční sportovní hry ve školní a mimoškolní tělesné výchově
Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:
Výuka bude zaměřena na teorii, metodiku i praktický nácvik těchto vybraných sportovních her se zvláštním zřetelem na žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
1. Florbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
2. Tenis – zvláštnosti výuky tenisu dětí ve věku ZŠ
- metodické řady nácviky jednotlivých úderů
- hra s odborným dohledem
3. Korfbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
4. Frisbee – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem
5. Badminton – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem

Hodinová dotace:
32 hodin – 10 hodin – florbal
5 hodin – tenis
7 hodin – korfbal
5 hodin – frisbee
5 hodin - badminton


20
Vzdělávací akce je určena učitelům TV na 1. a 2. stupni ZŠ.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Na závěr kurzu prokáží absolventi schopnost vlastní hry, základní metodické vědomosti a schopnost řídit utkání (test a praxe).
Garant a místo
PaedDr. Ladislav Pokorný
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Sportovní areál UK PedF v Brandýse nad Labem.
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2825 Kč / program
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 6-263-18
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Katedra tělesné výchovy
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
221900673
31.12.2018
1.11.2018-31.1.2019
Další informace
http://ktv.pedf.cuni.cz/