Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ (3944)
Základní informace
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Program je zaměřen na upevnění a rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí moderních gymnastických forem vytrvalostního charakteru, posilovacího a protahovacího charakteru.
Bude využíváno i různé doplňkové nářadí a náčiní. Cvičební lekce budou obohaceny o poslední noviny v moderních gymnastických formách. Lekce budou zaměřeny na všechny dětské a juniorské kategorie.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
MSMT - 6383/2017 - 1- 484
Tělesná výchova a sport
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ
1.Moderní gymnastické formy vytrvalostního charakteru (aerobic, dance aerobic, step aerobic, aqua aerobic) – teorie a praxe (10 hodin)
2.Moderní gymnastické formy posilovacího charakteru – teoretické základy posilování u cvičenců různého věku a výkonnosti, praxe – svalové testy, nácvik techniky, využití různých organizačních forem, využití náčiní a nářadí (8 hodin)
3.Moderní gymnastické formy protahovacího charakteru (strečink), teoretické základy, praxe – svalové testy (6 hodin)
4.Správné držení těla v moderních gymnastických formách (balanční formy, body balance, speciální cvičení na formování postavy, specifika zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému) – praxe (8 hodin).

25
Vzdělávací akce je určena učitelům tělesné výchovy na ZŠ. Předpokladem jsou základní vědomosti z oblasti anatomie, obecné fyziologie a fyziologie tělesných cvičení, psychologie, didaktiky TV atd., které nebudou zvlášť přednášeny.

Bez přijímacích zkoušek
1. Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
2. Zpětná vazba od účastníků – vyjádření k účelnosti a kvalitě akce – anonymní písemnou formou.
3. Vyhodnocení na poradě KTV a vyvození závěrů pro další běh DVPP i na základě poznatků z hospitační činnosti vedení KTV.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
závěrečná praktická zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
1. Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce. 2. Zpětná vazba od účastníků – vyjádření k účelnosti a kvalitě akce – anonymní písemnou formou. 3. V
získání dalších odborných znalostí v oboru
Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
Garant a místo
PaedDr. Jana Hájková
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Místem konání bude tělocvična a bazén Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2825 Kč / program
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 6-261-18
osvobozeno
Přihláška
UK,Pedagogická fakulta,Magdalény Rettigové 4,116 39 Praha 1
Studijní oddělení
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
221900673
31.12.2018
1.11.2018-31.1.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK