Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV (5046)
Základní informace
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Sekretariát bakalářského studia [24-SBS]
distanční
čeština
Cílem kurzu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích zkoušek. Účastníci pak dostanou opravené překlady se slovním hodnocením. Dále se budou moci zúčastnit semináře s vyučujícími jazyků, kteří jejich překlady opravovali a konzultovat s nimi své překlady.

Překlady bude možné odevzdávat do 17. 2. 2019, hodnocení překladu bude poskytnuto nejpozději do 14. 3. 2019. Seminář se bude konat v sobotu 16. 3. 2019 v budově FHS UK (U kříže 8, Praha 5).
CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV
ano
100
Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.
Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Sekretariát bakalářského studia
Sekretariát bakalářského studia
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
8 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
Poplatek je automaticky generován po podání elektronické přihlášky. Informace o platbě obdrží uchazeči emailem.
osvobozeno
Přihláška
Příhlášku podávejte elektronicky.
Sekretariát bakalářského studia
Bc. Richard Davídek
Richard.Davidek@fhs.cuni.cz
251 080 374
26.02.2019
Další informace
http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK