Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy 3D tisku a obsluhy 3D tiskárny (5040)
Základní informace
Základy 3D tisku a obsluhy 3D tiskárny
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz bude realizován jako jednodenní seminář a workshop. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V dopoledním bloku se učitelé seznámí s historií 3D tisku a využívanými technologiemi. Následovat bude detailní provedení procesem přípravy 3D modelu od digitálního modelu k výslednému fyzickému objektu.
Účastníci budou seznámeni s výběrem vhodné 3D tiskárny, s její obsluhou a údržbou, účastníci se naučí ovládat programy potřebné pro proces 3D tisku a přípravu vlastních jednoduchých modelů.
Odpolední blok bude věnován vlastní práci účastníků, kdy si budou připravovat k tisku a tisknout vlastní fyzické modely

1. běh 7.12.2018
MŠMT
50492/20012-201
Základy 3D tisku a obsluhy 3D tiskárny
Kurz bude realizován formou jednodenního semináře a workshopu – teoretické pasáže následovány s praktickou činností, prací na počítači a obsluhou 3D tiskárny.
8
Seminář je určen pro učitele chemie středních škol

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Chemie
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
07.12.2018
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2000 Kč / program
Přihláška
KUDCHE PřF
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
petr.smejkal@natur.cuni.cz
221951343
06.12.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK