Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Použití 3D tisku pro tvorbu pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů (4177)
Základní informace
Použití 3D tisku pro tvorbu pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz bude realizován jako jednodenní seminář a workshop. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V rámci kurzu se účastníci seznámí s možností využití 3D tiskárny ke tvorbě didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů.
Účastníci se seznámí s fenoménem 3D tisku, principy 3D tisku a naučí se ovládat 3D tiskárnu. Dále se naučí získávat digitální modely z různých zdrojů, naučí se modely upravovat a vytvářet vlastní. Účastníci si vytvoří modely prostorových grafů funkcí, modely molekul organických a anorganických sloučenin, modely proteinů. Vytvořené modely si účastníci připraví k tisku a vytisknou. Hotové vytvořené modely budou účastníkům doručeny poštou.

1. běh 7.2.2019
2. běh 21.3.2019
MŠMT
50492/20012-201
Použití 3D tisku pro tvorbu pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů
Dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
6
Určeno pro učitele SOU, SŠ a gymnázií,


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Chemie
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
21.03.2019
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1600 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
06.02.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK