Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Moderní technologie ve výuce chemie (4173)
Základní informace
Moderní technologie ve výuce chemie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz bude realizován jako jednodenní seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
Cílem kurzu je seznámit učitele s moderními technologiemi, které jsou vhodné pro výuku chemie na školách. Jedná se především o sofistikovaný chemický software, který může usnadnit učitelovi práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku, usnadnit pochopení složitých úseků (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva).
Cílem kurzu je naučit učitele se zmíněným chemickým softwarem pracovat, naučit se základní funkce a využívat ho ve své školní praxi.
MŠMT
50492/20012-201
Moderní technologie ve výuce chemie
Dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
10
Určeno pro učitele SOU, SŠ a gymnázií,


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Chemie
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
22.01.2019
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
21.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK