Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Efektní experimenty pro výuku chemie (4175)
Základní informace
Efektní experimenty pro výuku chemie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. V laboratorním cvičení si učitelé vyzkouší efektní a přitom mnohdy jednoduché experimenty. V rámci kurzu se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.), motivační experimenty (také ohnivé, výbušné), experimenty s kapalným dusíkem a další efektní experimenty (oscilační reakce, didaktické modifikace běžných pokusů). V rámci kurzu budou diskutovány technické a didaktické aspekty prováděných experimentů. Cílem kurzu je představit učitelům efektní, motivační experimenty z celého spektra vědního oboru chemie. Učitelé si experimenty též prakticky vyzkouší. Učitelé získané chemické dovednosti, metody, postupy předají na středních školách svým žákům.

1. běh 23.11.2018
2. běh 22.2.2019
MŠMT
50492/20012-201
Efektní experimenty pro výuku chemie
Celková hodinová dotace je 8 hodin.
8
Určeno pro učitele SOU, SŠ a gymnázií,


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Chemie
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
22.02.2019
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1600 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
21.02.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK