Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Poznáváme svět kolem nás (4176)
Základní informace
Poznáváme svět kolem nás
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz bude realizován jako cyklus přednášek. Bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé seznámí s aktuálními poznatky z obecné, fyzikální a anorganické chemie. V odpoledním bloku se učitelé seznámí s aktuálními poznatky z organické chemie a biochemie.
Cílem kurzu je představit učitelům aktuální poznatky z celého vědního oboru chemie. Přednášející budou klást důraz na propojení přednášeného obsahu s každodenním životem, s využitelností v praxi a s propojením na rámcové vzdělávací programy. Učitelé získané chemické znalosti mohou vhodnou didaktickou transformací předat na středních školách svým žákům.

1. běh kurzu 9.11.2018
MŠMT
50492/20012-201
Poznáváme svět kolem nás
Dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny
10
Určeno pro učitele SOU, SŠ a gymnázií,


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Chemie
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Katedra učitelství a didaktiky chemie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
09.11.2018
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
KUDCHE PřF
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
milada.tepla@natur.cuni.cz
221951343
08.11.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK