Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Chráněná území ČR (5026)
Základní informace
Chráněná území ČR
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra biologie a environmentálních studií [41-KBES]
prezenční
čeština
Na území České republiky se nachází 4 Národní parky, 25 Chráněných krajinných oblastí, a množství dalších lokalit ochraňovaných podle zákona 114/92 Sb.
Není v lidských silách chráněné lokality fyzicky navštívit, proto nabízíme možnost absolvování kurzu, který posluchače s lokalitami seznámí.
Součástí kurzu budou přednášky, laboratorní cvičení a terénní exkurze směřované do blízkých i vzdálenějších lokalit (Český kras, Blaník, nově zřízená CHKO Brdy, Národní park Šumava, případně další lokality). Kurz je určen posluchačům, kteří preferují výuku v terénu a disponují alespoň elementární fyzickou zdatností.
Kurz bude uzavřen stručnou závěrečnou prací věnovanou konkrétnímu chráněnému území, včetně její presentace.

Chráněná území ČR
Program v rozsahu 100h v ZS a LS
Z jedné třetiny je výuka koncipována v laboratoři a přednáškově v budově fakulty(30h)
Laboratorní práce zaměřené na sovy, práce s vývržky, prezentace závěrů
Noční pozorování sov- Prokopské údolí


Z dvou třetin se výuka odvíjí v terénu nebo v laboratoři (70h)
Prokopské údolí-Noční pozorování sov
Podzimní CHKO Brdy
NPR Medník
NPR Karlštejn
NPR Mydlovarský luh Kostomlaty
Jarní Čapkova Strž (zahrada)
Vícedenní výjezd Podyjí a Šumava
30
Maturitní zkouška nevyžadována
Elementární fyzická zdatnost účastníků

Podmínky absolvování a kvalifikace
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Jiné
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Katedra biologie a environmentálních studií
Centrum celoživotního vzdělávání
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Září
2
100 (v hodinách celkem)
Středa
19.9.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Magdalény Rettigové 4
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Martina Izquierdo
martina.izquierdo@pedf.cuni.cz
221 900 343
19.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK