Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Mimořádné studium (3925)
Základní informace
Mimořádné studium
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
ostatní [28-11]
prezenční
čeština
Mimořádné studium na UK HTF je organizováno jako jednosemestrální studium vybraných předmětů akreditovaných studijních programů. Je určeno zejména pro rozšiřování vědomostí a další studium absolventů fakult humanitního zaměření, pro učitele, pracovníky církví a široké veřejnosti.
Mimořádné studium
Dle rozvrhu řádného studia.
Zaplacení daného poplatku.
Po úspěšném absolvování předmětu, jehož ukončení může být podmíněno kolokviem, zkouškou, testem nebo obhajobou písemné práce, získá posluchač Osvědčení o absolvování předmětu celoživotního vzdělávání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Dle vybraných kurzů.
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
ostatní
ostatní
Husitská teologická fakulta v Praze
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
1
26 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
Mimořádné studium je zpoplatněno s výjimkou pedagogů a studentů UK. Poplatek za každý zapsaný předmět činí 600,- Kč.
Poplatek za studium se hradí složenkou nebo bankovním převodem na číslo účtu: 66661389/0800, variabilní symbol: 67. Studium je možné uhradit i hotově v pokladně fakulty.
Přihláška
Studijní oddělení UK HTF, Pacovská 350, P.O.Box 56, 140 21 Praha 4 - Krč
Mgr. Jitka Chaloupková
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
01.10.2018
Vždy začátek semestru.
Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání mají možnost během studia využívat zdarma služeb knihovny a připojení k internetu.

Pokud se absolvent předmětů mimořádného studia rozhodne pro studium některého ze studijních oborů fakulty, může požádat o jejich uznání jako předmětů řádného studia a to do 5 let od jejich absolvování.
Další informace
http://www.htf.cuni.cz/HTF-127.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK