Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktuální témata výuky geografie (4467)
Základní informace
Aktuální témata výuky geografie
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz reaguje na potřebu průběžného odborného geografického vzdělávání s důrazem na porozumění aktuálním otázkám oboru. Cílem je umožnit učitelům středních i základních škol průběžné vzdělávání v geografii prostřednictvím přednášek a seminářů vedených předními odborníky na vybraná témata.

Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. Z hlediska „šablony pro SŠ“ naplňuje aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, konkrétněji Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP, Nové metody ve výuce na SŠ, zvláště pak varianty Polytechnické vzdělávání, dílčím způsobem také Projektová výuka a Čtenářská gramotnost.
MŠMT
50492/20012-201
Aktuální témata výuky geografie
Výuková akce bude pravděpodobně realizována formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.
Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vědy o Zemi
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Sekce geografie
Katedra sociální geografie a region. rozvoje
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
19.10.2018
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
4500 Kč / program
Přihláška
http://www.geografienasbavi.cz/program-pro-skoly/kurzy-dvpp
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
dana.reznickova@natur.cuni.cz
221951380
16.10.2018
Další informace
https://www.geografickevzdelavani.cz/kurzy-dvpp#kurz-aktualni-temata
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK