Seminář mediální komunikace (4703)
Základní informace
Seminář mediální komunikace
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
prezenční
čeština
Seminář si klade za cíl seznámit účastníky se základními principy komunikace s médii, se zvláštním zřetelem na procvičení prezentace výsledků své vědecké a odborné práce před rozhlasovým mikrofonem a televizní kamerou
Seminář mediální komunikace
Dvanáct hodin rozdělených do dvou šestihodinových bloků/dvou dnů – účast povinná v plném rozsahu.
Forma: teoretický výklad (šest hodin), praktické cvičení (šest hodin).
Seminář je určen pro vědecké a pedagogické pracovníky Univerzity Karlovy; jedná se o pilotní seminář, na základě jeho vyhodnocení budou připraveny další semináře s obdobným zaměřením.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
prostory Karolina, Filozofická fakulta - Rozhlasové a televizní studio (RTL)
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
29.03.2018
Krátkodobé
12 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Celetná 560/5, 116 36, Praha 1
Rektorát UK - CCŽV
Mgr. Pavla Satrapová
Pavla.Satrapova@ruk.cuni.cz
224491679
05.10.2018
Další informace
https://cczv.cuni.cz/CCZV-137.html