Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST HORSKÁ (4496)
Základní informace
PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST HORSKÁ
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Sporty v přírodě [51-600400]
distanční
čeština
ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE V OBLASTI PRŮVODCOVSKÉ ČINNOST V HORÁCH
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST HORSKÁ
Účastnící kurzu musí absolvovat tři samostatné kurzy a absolvovat pedagogickou, odbornou praxi na těchto kurzech.
Obsah prvního kurzu je pohyb na skalách jištení prvolezece, druholezce, práce na stanovišti, záchrana jedince po pádu, evakuace zraněného. V případě pedagogické a odborné praxe působí účastníci v roli instruktorů.
Druhý kurz - pohyb v zimních horách - využití sněžnic, skialpinistických lyží pro pohyb v zimních horách. Plánování trasy, lavinová prevence, záchrana po lavinovém incidentu, první pomoc při úrazech a lavinách. V případě pedagogické a odborné praxe působí účastníci v roli instruktorů.
Třetí kurz – pohyb v letních horách – horská turistika, vysokohorská turistika, informace o historii a vývoj VHT apod.; plánování denní túry, plánování vícedenní túry, pomoc po pádu na zajištěné cestě, první pomoc při úrazech. V případě pedagogické a odborné praxe působí účastníci v roli instruktorů.
ODBORNÁ VEŘEJNOST, STUDENTI UK FTVS

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Cestování, turismus a volný čas
bakalářské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
OSVĚDČENÍ
21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Garant a místo
doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Sporty v přírodě
Sporty v přírodě
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
01.10.2017
6
240 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
20000 Kč / program
Přihláška
B. Pánková, UK FTVS, J. Martiho 31, 16252 Praha 6
Blanka Konopík Pánková
pankova@ftvs.cuni.cz
220172184
30.03.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK