Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Teoretické základy dentální medicíny (5)
Základní informace
Teoretické základy dentální medicíny
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
 
čeština
http://www.lf1.cuni.cz/program-celozivotniho-vzdelavani-na-uk-1lf
ano

Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc.
Děkanát
Děkanát
Termín a délka
2010/2011
zimní semestr
2
120 (v hodinách celkem)
30/T
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
200000 Kč / program
Úplata je splatná v jediné splátce.
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Martina Veselá
mlino@lf1.cuni.cz
+420224964201
27.08.2010
je třeba přiložit kopii maturitního vysvědčení
9.9.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK