Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Instruktor lezení na umělých stěnách - prodloužení kvalifikace (3493)
Základní informace
Instruktor lezení na umělých stěnách - prodloužení kvalifikace
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Sporty v přírodě [51-600400]
prezenční
čeština
Kurz objasňuje využití lezeckých dovedností ve volnočasových aktivitách a seznamuje se způsobem jejich vedení. Zdůrazňuje prvky bezpečnosti, poukazuje na stavbu lezeckých programů a jejich význam pro různé věkové kategorie, představuje široké možnosti lezení na umělých stěnách.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Doškolení Instruktorů lezení na umělých stěnách
1.DEN
9:00
technika jištění, práce s lanem, technika lezení
11:00
technika lezení na umělé stěně - lezení s horním jištěním
12:30
volno na oběd
14:00
stěny, chyty, stavba cest - tipy a zásady;
základy bezpečnosti provozu na umělých stěnách, organizace lezecké hodiny, příprava jistícího stanoviště, nácvik techniky jištění a slaňování
16:00
lezení na umělé stěně - lezení v pozici prvolezce
18:00
zrušení vratného jištění a slanění
2.DEN
9:00
historie lezeckého sportu – umělé stěny, školní lezení
10:00
hry a soutěže na stěně
12:00
volno na oběd
13:00
hry a soutěže na stěně
15:00
závěr kurzu
pouze pro držitele licence Instruktor lezení na umělých stěnách

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení
21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Garant a místo
doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Sporty v přírodě
Sporty v přírodě
Praha
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
02.03.2019
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
800 Kč / program
Přihláška
Blanka Pánková, UK FTVS, J. Martiho 31, 162 52 Praha 6
doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Blanka Konopík Pánková
pankova@ftvs.cuni.cz
737233663
04.11.2018
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-264.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK