Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách) (4166)
Základní informace
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Studijní oddělení [22-SO]
prezenční
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
Kurz celoživotního vzdělávání (podle novely § 60 zákona o vysokých školách)
ano
240
Nepřijatý uchazeč v přijímacím řízení na PF UK v Praze pro akademický rok 2018/2019, podání písemné přihlášky (nikoliv e-mailem) do stanoveného termínu, s identifikačními údaji uchazeče (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a výslovným označením, že jde o kurz CŽV, předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení (nebyla-li předložena do přijímacího řízení).

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nekreditní studium
Garant a místo
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Katedra národního hospodářství
Katedra politologie a sociologie
Katedra právních dějin
Katedra teorie práva a právních učení
Katedra ústavního práva
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
72 (v hodinách celkem)
9/M
Čtvrtek - Pátek
Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
49000 Kč / program
O uskutečnění programu celoživotního vzdělávání je s účastníkem uzavřena smlouva. Na základě rozhodnutí o přijetí do kurzu CŽV zaplatí účastník za uvedený kurz Právnické fakultě částku ve výši 49.000,- Kč. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do 4. 10. 2018.
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK v Praze, studijní oddělení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Studijní oddělení
Mgr. Jaroslav Prouza
prouza@prf.cuni.cz
221005243
08.09.2018
Další informace
https://www.prf.cuni.cz/podminky-pro-rok-2018-2019-1404049098.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK