Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Výuka češtiny jako cizího jazyka přes Skype (3847)
Základní informace
Výuka češtiny jako cizího jazyka přes Skype
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Individuální výuka češtiny jako cizího jazyka přes Skype pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Výuka přes Skype
Výuka češtiny v rozsahu požadovaném zájemci.
Dolní věková hranice 16 let.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
Krátkodobé
1 (v hodinách celkem)
Individuální počet hodin podle přání studenta.
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
31 EUR / hodina
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Bc. Pavlína Vojtíšková
albertov@ujop.cuni.cz
224921015
31.08.2019
Průběžný příjem přihlášek.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/6-8-albertov-kurzy-cestiny-pro-cizince-podle-vasich-pozadavku
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK