Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství (3845)
Základní informace
Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
zkouška z ČJ
zkoušky
prezenční
čeština
Skupinová příprava ke zkoušce z českého jazyka pro udělování státního občanství ČR. Cílová jazyková úroveň B1.
Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství
12 hodin v jednom cyklu
Dolní věková hranice 16 let.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
Krátkodobé
12 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1990 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Iva Karbanová
albertov@ujop.cuni.cz
224918775
31.08.2019
Průběžný příjem přihlášek.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/pripravny-kurz-ke-zkousce-z-ceskeho-jazyka-pro-ucely-udelovani-statniho-obcanstvi?from=6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK