Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Systém zdravotnictví a základy práva pro lékaře – cizince (3843)
Základní informace
Systém zdravotnictví a základy práva pro lékaře – cizince
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
prezenční
čeština
Doplňkový seminář ke kurzům Čeština jako cizí jazyk pro lékaře, příprava studentů na 2. část aprobační zkoušky.
Systém zdravotnictví a základy práva
4 hodiny týdně
Nejsou stanoveny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
Krátkodobé
60 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
7900 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Bc. Marcela Gedeonová, DiS.
albertov@ujop.cuni.cz
224921015
31.01.2020
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/seminar-system-zdravotnictvi-a-zaklady-prava
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK