Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Neintenzivní dopolední kurz češtiny jako cizího jazyka (3842)
Základní informace
Neintenzivní dopolední kurz češtiny jako cizího jazyka
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR, zaměřená na rozvíjení řečových dovedností, které pomohou cizincům obstát v každodenních osobních i pracovních situacích. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Neintenzivní kurzy
4 hodiny výuky češtiny týdně v dopoledním kurzu
Dolní věková hranice 16 let.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
Krátkodobé
60 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
7900 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Bc. Pavlína Vojtíšková
albertov@ujop.cuni.cz
224921015
31.01.2020
2. cyklus dopoledních kurzů
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/dopoledni-kurzy-cestiny-pro-cizince
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK