Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Šestitýdenní kurz češtiny jako cizího jazyka (3841)
Základní informace
Šestitýdenní kurz češtiny jako cizího jazyka
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Albertov [67-19]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
prezenční
čeština
Intenzivní výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince všech jazykových úrovní podle SERR, zaměřená na rozvíjení receptivních i produktivních řečových dovedností v krátkém časovém úseku. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Šestitýdenní kurz češtiny jako cizího jazyka v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně
25 hodin týdně výuky češtiny
Dolní věková hranice 16 let.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Marie Poláčková
Středisko Praha-Albertov
Středisko Praha-Albertov
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
Krátkodobé
150 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
690 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
01.11.2019
2. cyklus
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/sestitydenni-kurz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK