Přípravný kurz pro zájemce o studium (2726)
Základní informace
Přípravný kurz pro zájemce o studium
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
distanční
čeština
Příprava k přijímacím zkouškám na bakalářské a magisterské studium v oblasti chemie, biologie a botaniky.

webová adresa: http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
Přípravný kurz pro zájemce o studium
Předpokládané TERMÍNY KONÁNÍ:
24. 11. 2018
08. 12. 2018
05. 01. 2019
19. 01. 2019
02. 02. 2019
16. 02. 2019
02. 03. 2019
16. 03. 2019
1)Podání přihlášky na přípravný kurz
2) Uhrazení poplatku ve výši, stanovené podle termínu, od kdy se zájemce do kurzu zapojí

Přihláška musí být podána nejpozději den před nástupem na kurz (je možno se zapojit do kurzu i po zahájení kurzu a to za sníženou úhradu). I poplatek za přípravný kurz musí být uhrazen nejpozději den před nástupem do kurzu. Doklad o úhradě přinese uchazeč k prezentaci.

Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek před nástupem na kurz, jsou do kurzu zařazeni. Fakulta již nezasílá žádné vyrozumění o přijetí.

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nestanoví se
Garant a místo
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Děkanát fakulty
Katedra biologických a lékařských věd
Katedra farmaceutické botaniky
Katedra organické a bioorganické chemie
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Listopad
2
48 (v hodinách celkem)
8 sobot
Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2800 Kč / program
Číslo účtu 153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

var.symbol: ID číslo přihlášky (vygenerováno v rámci podání elektronické přihlášky) nebo var. symbol 65359 (v případě papírové přihlášky)
specifický symbol: 9999 (u elektronické přihlášky) nebo prvních šest čísel u rodného čísla uchazeče (u papírové přihlášky)
konstantní symbol 379
IBAN number: CZ43 0300 0000 0001 5314 9607
Swift: CEKOCZPP


Cena celého kurzu: 2.800,- Kč *) (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)

*) Cena kurzu v případě pozdějšího nástupu do přípravného kurzu:
nástup od 08. 12. 2018 2.450,- Kč
nástup od 05. 01. 2019 2.100,- Kč
nástup od 19. 01. 2019 1.750,- Kč
nástup od 02. 02. 2019 1.400,- Kč
nástup od 16. 02. 2019 1.050,- Kč
nástup od 02. 03. 2019 700,- Kč
nástup od 16. 03. 2019 350,- Kč

základní
Přihláška
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Děkanát fakulty
Vlasta Shejbalová
studijni@faf.cuni.cz
495067111
20.11.2018
do kurzu je možno se zařadit i v jeho průběhu
Po zahájení kurzu bude možné podat přihlášku pouze v papírové podobě. Přihláška je uveřejněna na této webové adrese http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/
Další informace
http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/