Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých (3850)
Základní informace
Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze [11-00600]
prezenční
čeština
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
Ministerstvo zdravotnictví
MZDR14663/2016-6/ONP
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
29.5.2017 - 28.2.2019
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz probíhá celkem v 21 jednodenních setkáních po 8 vyučovacích hodinách ve třech základních vzdělávacích blocích:
1. Základy neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie pro psychology (3 setkání).
2. Neuropsychologická diagnostika a základy neuropsychologické remediace (9 setkání).
3. Klinická neuropsychologie u neurologických a psychiatrických onemocnění (9 setkání).
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii
Kurz je určený pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.
Podmínkou získání certifikátu je zařazení do předatestačního vzdělávání v klinické psychologii

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Potvrzení o účasti na vzdělávací akci
získání dalších odborných znalostí v oboru
§64 zákona č. 96/2004 Sb.
Garant a místo
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
1. LF UK
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr, Říjen
29.05.2017
5
168 (v hodinách celkem)
29.5.2017 - 28.2.2019
29.5.2017
Poplatky a financování
19950 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
www.acvz.cz
Děkanát
Eva Svobodová
esvob@lf1.cuni.cz
224964571
02.10.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK