Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v navazujících magisterských programech – umělecké obory a architektura (3802)
Základní informace
Přípravný program ke studiu na vysokých školách v navazujících magisterských programech – umělecké obory a architektura
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Praha-Krystal [67-17]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
odborný jazyk
příprava ke studiu na VŠ
prezenční
čeština
Příprava zahraničních studentů na studium na českých VŠ v češtině a dosažení jazykové úrovně B2 SERR, příprava na studium oborů: architektura a umělecké obory. Cílovou skupinou jsou zahraniční studenti bez znalosti českého jazyka, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých VŠ.
Přípravný dvousemestrální kurz ke studiu navazujících magisterských oborů na českých vysokých školách se zaměřením na umělecké obory v rozsahu 30 vyučovacích hodin týdně
30 hodin týdně (23/17 hodin týdně čeština a 7/13 hodin týdně odborné předměty – podle konkrétního podoboru a v závislosti na semestru)
Dokončené VŠ vzdělání bakalářského stupně.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
PhDr. Zdeňka Malá
Středisko Praha-Krystal
Středisko Praha-Krystal
Termín a délka
2019/2020
Září
2
1130 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5650 EUR / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Věra Jičínská
studujop@ujop.cuni.cz
224990420
15.05.2019
Občané EU do 31.8.2019.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/humanitni-obory-navazujici-magisterske-studium?from=2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK