Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Science on Stage - Věda na scéně (4942)
Základní informace
Science on Stage - Věda na scéně
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky fyziky [32-KDF]
prezenční
čeština
Hlavním cílem semináře je představit vybrané projekty z mezinárodních festivalů Science on Stage, prezentovat zajímavé projekty z výuky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky v ČR, a vybrat reprezentanty ČR na nejbližší mezinárodní festival Science on Stage, který se bude konat na podzim 2019 v Portugalsku.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Science on Stage - Věda na scéně
Seminář je rozdělen na dvě čtyřhodinové části.
V první z nich budou jeho účastníci podrobně seznámeni s mezinárodní platformou Science on Stage, dlouhodobou účastí ČR v ní a s vybranými přírodovědnými projekty z minulých mezinárodních Science on Stage festivalů, použitelnými ve výuce v ČR.
Ve druhé části semináře aktivní účastníci semináře, učitelé přírodních věd, matematiky a informatiky základních a středních škol a učitelé mateřských škol usilující o účast na mezinárodním festivalu Science on Stage, vystoupí se svými osvědčenými projekty, experimenty a nápady z různých oblastí výuky přírodních věd, matematiky a informatiky. Odborná porota složená ze zástupců fakult připravujících učitele přírodních věd, učitelů a účastníků minulých mezinárodních festivalů, z nich vybere sedm reprezentantů ČR na mezinárodní festival Science on Stage.
Přijímáni budou osoby z řad učitelů přírodních věd, matematiky a informatiky základních a všech typů středních škol a učitelů mateřských škol.
Za absolvování kurzu obdrží posluchači Osvědčení z kurzu. Lektoři kurzu mají nárok na Osvědčení.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
SŠ s maturitou
Z vlastních prostředků vysoké školy/fakulty (mimo operační programy EU)
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nejsou žádné
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Katedra didaktiky fyziky
Katedra didaktiky fyziky
IQLANDIA, .p.d, Nitranská 410/10, 460 07 Liberec 3
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
13.10.2018
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
13.10.2018
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Katedra didaktiky fyziky
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
jitka.houfkova@mff.cuni.cz
951 552 431
20.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK