Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Core trénink a balanční pomůcky (4564)
Základní informace
Core trénink a balanční pomůcky
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Atletika [51-600100]
celoživotní vzdělávání
silová příprava
trénink CORE
prezenční
čeština
Kurz probíhá formou teoretické přednášky a praktických ukázek (sportovní oblečení s sebou).
V teoretické části je probírána podstata významu balančních pomůcek v silové přípravě, zvláště se zaměřením na střed těla (core).
V praktické části jsou cviky vysvětleny od nejlehčích variant k obtížným. Silová cvičení komplexního charakteru jsou zaměřená na oblast "core" i velkých svalových skupin.
Diskutovány jsou klady a zápory využití balančních ploch v silové přípravě u dětí i dospělých.
Vyhodnocení kurzu bude probíhat během roku 2018.
Core trénink a balanční pomůcky
ne
20
přihláška, platba

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Atletika
Atletika
FTVS UK v Praze
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Prosinec
01.12.2018
1
5 (v hodinách celkem)
2 hod. teorie, 3 hod. praxe
Sobota
1.12.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1100 Kč / program
1100 Kč - veřejnost
900 Kč - studenti FTVS

14,30 - 18,15 hod
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Atletika
Monika Horáková
horakova@ftvs.cuni.cz
220 172 095
20.11.2018
bez omezení (nejsou kladeny nároky na věk, ani na vzdělání)
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK