Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Silová příprava ve sportu (1912)
Základní informace
Silová příprava ve sportu
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Atletika [51-600100]
celoživotní vzdělávání
silová příprava
svalové skupiny
prezenční
čeština
Kurz probíhá formou teoretické přednášky a praktických ukázek (sportovní oblečení s sebou). V teoretické části jsou probírány základní zásady silové přípravy pro rozvoj velkých svalových skupin a aktuální trendy silového rozvoje za využití vlastního těla, volných činek a silových pomůcek umožňujících stimulovat sílu za pohybu. Silová cvičení jsou určena převážně dospělým, ale jsou zmiňovány i informace o zásadách rozvoje síly u dětí.
Silová příprava ve sportu
ne
20
přihláška, platba

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Osvědčení o absolvování
Garant a místo
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Atletika
Atletika
FTVS UK v Praze
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Prosinec
01.12.2018
1
5 (v hodinách celkem)
2 hod.teorie, 3 hod. praxe
Sobota
1.12.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1100 Kč / program
1100 Kč - veřejnost
900 Kč - studenti FTVS

od 9,00 hod
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Atletika
Monika Horáková
horakova@ftvs.cuni.cz
220 172 095
18.11.2018
bez omezení (nejsou kladeny nároky na věk, ani na vzdělání)
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK