Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Management of Science and Innovation 2 (Advanced) (4934)
Základní informace
Management of Science and Innovation 2 (Advanced)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
kombinovaný
angličtina
Kurz se skládá z otevřeného menu témat:
1. Introduction (prezenční)
2. Advanced IP Management and Licensing, IP Management in Research Collaborations (prezenční)
3. Contractual and collaborative research – case studies and practical approach (prezenční)
4. Practical Approach / Advanced Project Management (prezenční)
5. Advanced: Funding Schemes (Grant Landscape & Funding Structures, Policy Goals and Guidelines, Strategy EU 2030 and beyond), Budget Development, Financial Management and Reporting (prezenční)
6. Bringing Innovation to Market: Case studies A Business Plan Based on R&D Results and IP Capitalisation and Social Innovation (prezenční)
7. Bringing Innovation to Market and Business Development: fovcus on Spin-Offs and a Business Plan (prezenční)
8. How does a VC investor work (prezenční)
9. Product Design Methods (Services), Social Media and Commercialisation (distanční)
10. Product Development and Design (Technical Aspects) (prezenční)
11.Medical Devices – design and certification process, cooperation between academic institutions and companies (prezenční)
12. Sustainability and Nature-Based Innovation; Social Innovation (Approaches and Methodologies, Designing and Implementing, Introduction to Human-Centred Innovation Practice) (distanční)
13. Ethics of Commercialisation (prezenční)
14.New technology transfer system at Charles University - working with Charles University Innovations Prague s.r.o. (prezenční)
Formát kurzu je volen tak, aby účastníky maximálně zapojoval. Témata jsou přednášena skutečnými praktiky z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu a ve srovnání s MSI (Basic) jsou prezentována do větší hloubky a jsou více zaměřena na praxi.
Forma výuky je hybridní, výuka většiny modulů probíhá prezenčně, ostatní jsou ve formě interaktivních webinářů.
Prezenční: Zelená posluchárna, RUK, Celetná 20, Praha 1 (Úvodní seminář), CPPT, Petrská 3, Praha 1
Distanční: webináře (v Adobe Connect)
Kurz je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, akademickým pracovníkům a zaměstnancům UK i zájemcům mimo UK v rámci programu CŽV na UK. Předchozí absolvování kurzu MSI (Basic) je vysoce doporučováno.
MSI 2 je možné kombinovat s kurzem MSI 3, který je určen těm, kteří by rádi začali svůj vlastní byznys založený na nejnovějších vědeckých poznatcích.
Kurz je vyučován v anglickém jazyce a opakuje se v zimním i letním semestru.
Za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.
Účastníci jsou do kurzu přihlašování na základě zaslaného motivačního dopisu. Zápis probíhá vždy 2 týdny před začátkem semestru/modulu.
Zaměstnancům je kurz poskytován zdarma.
Účastníci mimo UK hradí kurzovné.
Management of Science and Innovation 2 (Advanced)
ne
zaměstnanci nebo studenti UK, zájemci mimo UK hradí kurzovné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
active participation at least at 10 out of 14 modules
Certificate about the successful completion.
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
1
84 (v hodinách celkem)
14T
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
emailem na: msi@ruk.cuni.cz
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Ing. Marie Katakalidisová
Bc. Petra Práglová
msi@ruk.cuni.cz
224 491 255
17.02.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK