Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Přípravný online kurz ke Zkoušce z češtiny pro účely udělování státního občanství (3769)
Základní informace
Přípravný online kurz ke Zkoušce z češtiny pro účely udělování státního občanství
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce [67-41]
celoživotní vzdělávání
čeština jako cizí jazyk
e-learning
kurzy
on-line výuka
zkouška z ČJ
distanční
čeština
Přípravný online kurz je určen zájemcům, kteří chtějí vykonat Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství (ZKOBČ). Je vhodný pro ty, kteří dosáhli v češtině úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a chtějí se na ZKOBČ přihlásit. Absolvování tohoto kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce, může však zvýšit šanci na její úspěšné složení.
Přípravný online kurz ke Zkoušce z češtiny pro účely udělování státního občanství
Kurz se skládá z 5 lekcí a zahrnuje 3 týdny studia s asistenci tutora.
Nejsou stanoveny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Závěrečná prezenční zkouška je podmínkou pouze pro získání osvědčení o studiu.
Garant a místo
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce
Internet
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
Krátkodobé
9999 (v hodinách celkem)
Délka v hodinách je individuální (e-learning).
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2995 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Barbora Herciková
cdv@ujop.cuni.cz
775467783
30.06.2020
Průběžný příjem přihlášek.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/pripravny-on-line-kurz-ke-zkousce-z-cestiny-pro-ucely-udelovani-statniho-obcanstvi
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK