Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Angličtina online 5 – FCE (First Certificate in English) (3774)
Základní informace
Angličtina online 5 – FCE (First Certificate in English)
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce [67-41]
angličtina
cizí jazyky
e-learning
kurzy
on-line výuka
distanční
čeština
Online kurz anglického jazyka FCE (First Certificate in English) je určen studujícím, kteří dokončili znalostní úroveň více pokročilí (upper-intermediate), a to jak pro zájemce z řad vysokoškolských studentů, tak i široké veřejnosti. Kurz je přípravou ke složení jazykové zkoušky na úrovni B2 podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky), kterou je nejčastěji Cambridgeská zkouška ESOL First Certificate in English, podle níž je kurz strukturován (typy cvičení odpovídají formě testových otázek). Může být však také přípravou k základní státní zkoušce.
Angličtina online 5 – FCE (First Certificate in English)
Kurz se skládá z 15 lekcí a zahrnuje 12 týdnů studia s asistenci tutora.
Nejsou stanoveny.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Závěrečná prezenční zkouška je podmínkou pouze pro získání osvědčení o studiu.
Garant a místo
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce
Centrum informačních a komunikačních technologií ve výuce
Internet
Termín a délka
2019/2020
zimní i letní semestr
Krátkodobé
9999 (v hodinách celkem)
Délka v hodinách je individuální (e-learning).
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4510 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Mgr. Barbora Herciková
cdv@ujop.cuni.cz
775467783
30.06.2020
Průběžný příjem přihlášek.
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurz/anglictina-online-fce-first-certificate-in-english
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK