Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Roční kurz angličtiny a přírodovědných oborů s přípravou na lékařské fakulty (3784)
Základní informace
Roční kurz angličtiny a přírodovědných oborů s přípravou na lékařské fakulty
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Ústav jazykové a odborné přípravy
Středisko Mariánské Lázně [67-30]
angličtina
celoživotní vzdělávání
odborné předměty
odborný jazyk
zkouška z AJ
zkoušky z odborných předmětů
prezenční
čeština
Prohloubení znalosti angličtiny na úroveň B2, rozsah jazyka umožňuje získat statut studenta. Doplněno o studium přírodovědných předmětů, lékařské angličtiny a latinské terminologie se zaměřením na všeobecné lékařství, zubní lékařství, veterinární lékařství, farmacii, specializace ve zdravotnictví, geologii, chemii, biologii, ekologii a zemědělské obory.
Program výuky angličtiny a přírodovědných oborů v rozsahu 35 vyučovacích hodin týdně
35 hodin týdně (20 hodin týdně angličtina, lékařská angličtina a 15 hodin týdně odborné předměty – biologie, chemie, fyzika, latina)
Dokončené úplné SŠ vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Neudělují se.
Garant a místo
Mgr. Petr Hála
Ing. Daniela Vlková
Středisko Mariánské Lázně
Středisko Poděbrady
Středisko Mariánské Lázně
Středisko Poděbrady
Termín a délka
2019/2020
Září
2
1088 (v hodinách celkem)
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
55000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Elektronicky na níže uvedených webových stránkách.
Eva Matoušková, DiS.
mlazne@ujop.cuni.cz
354622238
31.08.2019
Další informace
http://ujop.cuni.cz/kurzy/pomaturitni-kurzy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK