Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Juniorská univerzita: přírodovědně - lékařské zaměření (2652)
Základní informace
Juniorská univerzita: přírodovědně - lékařské zaměření
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Rektorát Univerzity Karlovy
Rektorát UK - CCŽV [90-CZV]
prezenční
čeština
Celouniverzitní program (jednosemestrální) je určen pro studenty středních škol (v případě víceletých gymnázií pro studenty vyššího stupně). Jedná se o simulaci univerzitního studia se závěrečným zakončením, kdy úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu. V rámci programu Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově budou studenti získávat srozumitelné a aktuální informace o celé univerzitě a možnostech jejího studia. Dozví se také fakta o nových výsledcích vědy a výzkumu, kdy se představí jednotlivé fakulty v rámci tematických přednášek. Prostřednictvím populárně-naučných přednášek budou přednášející odborníci srozumitelně zprostředkovávat současný stav poznání. Studenti budou mít příležitost navázat kontakt s akademickou sférou.
Juniorská univerzita: přírodovědně - lékařské zaměření
Realizace v období od září do prosince 2018 vždy ve středu od 17.00 do 18.30 hod. Program realizován v počtu jedenácti přednášek. Na závěr programu slavnostní předání osvědčení o absolvování programu a prohlídka Karolina.
100
Student SŠ (v případě víceletých gymnázií vyšší stupeň).

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
minimálně 50% účast na přednáškách
Garant a místo
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorát UK - CCŽV
Rektorát UK - CCŽV
Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Září
Krátkodobé
18 (v hodinách celkem)
12 týdnů
Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / semestr
Registrace i účast v programu jsou zdarma.
Přihláška
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Mgr. Pavla Satrapová
juniorskauniverzita@cuni.cz
224491679
17.09.2018
Registrace spuštěna 13. 8. 2018 na webu.
Více informací na webových stránkách.
Další informace
http://www.juniorskauniverzita.cuni.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK