Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
U3V - Humanitní studia (40)
Základní informace
U3V - Humanitní studia
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta humanitních studií
Studijní oddělení [24-SO]
prezenční
čeština
V rámci Univerzity 3. věku nabízíme soubor kurzů vyučovaných na UK FHS v rámci úvodních kurzů humanitních disciplín. Nabídka pro zimní semestr je zveřejněna vždy během září, pro letní semestr během ledna. Pro každý semestr je nutné se přihlásit zvlášť, pro zimní do konce září, pro letní do poloviny února. Nabídka kurzů se v každém semestru poněkud liší a každý semestr se trochu obměňuje, je proto nutné sledovat aktuální nabídku na stránkách FHS, odkaz veřejnost - U3V.
Ve stálé nabídce jsou kurzy: Úvod do filosofického myšlení, Úvod do sociologie, Člověk a náboženství, Úvod do psychologie, Úvod do ekonomie, Etika a život, Kořeny evropské tradice, Cesty k filosofii, Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin, Úvod do etnologie, Česká a evropská religiozita, Historická sociologie vědění, kultury a náboženství, Etapy (výtvarné) moderny, Česká otázka v evropském kontextu, Kapitoly z kulturní antropologie, Evropská vizuální kultura, Krize jako příležitost, Evoluční psychologie, Sociologie vědění, Oikoumenou časem a prostorem, Úvod do fenomenologie, Úvod do historie, Tendence poválečného výtvarného umění, Člověk jako osoba, Moderní společnost a sociologické teorie, Evropská duchovní kultura, Sociální ekologie, Úvod do genderových studií, Vybrané problémy českých dějin, Úvod do antropologie.
Nabídka je každý semestr obohacena o další kurzy, které se každý semestr mění. Aktuální nabídka je k nahlédnutí na http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html.
U3V - Humanitní studia
Kurzy probíhají po celý semestr pravidelně podle rozvrhu ve stejný den a hodinu v určené posluchárně v budově FHS v Jinonicích.
80
Nejsou kladeny nároky ani na věk ani na vzdělání.
Nejsou stanoveny podmínky pro účast na programu U3V.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Absolvent kurzu U3V získá Osvědčení o absolvování.
Garant a místo
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Sekretariát bakalářského studia
Sekretariát bakalářského studia
Fakulta humanitních studií v Jinonicích
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
2
26 (v hodinách celkem)
13 týdnů přednášek, poté jsou možné zkoušky
18.2.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Posluchač si může po zaplacení poplatku 300 Kč vybrat libovolný počet kurzů z aktuální nabídky. Nabídka je zveřejněna na stránkách http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html.
základní
Přihláška
Miroslava Havelková, FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Sekretariát děkana
Mgr. Miroslava Havelková
miroslava.havelkova@fhs.cuni.cz
251 080 390
18.02.2019
Přihlášky na letní semestr se podávaly v lednu.
Po registraci přihlášky obdrží uchazeč variabilní symbol pro bezhotovostní platbu. Poplatek je třeba uhradit do začátku semestru. Každý semestr se přihlašuje a platí zvlášť.
Další informace
http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK