Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
K3 - Obecný AJ (CZVENK3)
Základní informace
K3 - Obecný AJ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz K3 (vstupní úroveň A2)
Dvousemestrální kurz pro studenty na úrovni A2

Polovinu náplně kurzu tvoří upevňování gramatiky, druhou polovinu náplně tvoří rozšiřování zejména obecné slovní zásoby prostřednictvím čtení, poslechu a mluvení. Důraz je kladen na schopnost samostatného ústního projevu a účast v diskuzích. Objevuje se zde již i základní odborná slovní zásoba,zatím ještě bez významnějšího bez oborového zaměření. Studenti se v kurzu K3 naučí rozlišovat mimo jiné formální a neformální styl korespondence, práce s textem je zaměřena na aktuální témata přírodovědeckého zaměření. Kromě slovní zásoby pokrývající populárně odborná témata je výuka zaměřená i na situace z běžného života. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Co to znamená dosáhnout úrovně B1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
„Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování do anglicky mluvících zemí. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.“


Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.


LIFE Intermediate (2012), H. Stephenson, P. Dummett, J. Hughes; National Geographic and Heinle Cengage Learning

New Headway Academic Skills - level 1 (Richard Harrison; Oxford)

Academic vocabulary in use (2012), Michael McCarthy, Felicity O´Dell; Cambridge University Press

English File Intermediate (2007), Oxford University Press

Grammar In Use - Intermediate (2009), R. Murphy; Cambridge University Press

autentické texty (popularizační články)

a další
K3 - Obecný AJ
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Irena Antonová
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 1500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 4500 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 4500 Kč


osvobozeno
Přihláška
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Oddělení podpory vědy
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
28.09.2018
podávání přihlášek je možné od 10.9.2018
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Úroveň mu bude přidělena až rozřazovacím testem.
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK