Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
K1 - Obecný AJ (CZVENK1)
Základní informace
K1 - Obecný AJ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Kurz K1 (vstupní úroveň A0)
Jednosemestrální kurz (zimní semestr) pro úplné začátečníky
Studenti se v kurzu K1 zorientují v základních gramatických strukturách, naučí se jednoduchým způsobem domluvit v nejběžnějších situacích, napsat pohlednici, přihlásit se do hotelu atd. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Co to znamená dosáhnout úrovně A1 dle Evropského referenčního rámce (SERR):
„Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.“

Používané materiály
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.
New English File Elementary (2010) a Pre-Intermediate (2013), Oxford University Press
a další...
K1 - Obecný AJ
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka!(Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk/plne-zneni-pravidel)
Přihlášením se na kurz, vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Irena Antonová
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
48 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 2400 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 2400 Kč
osvobozeno
Přihláška
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Oddělení podpory vědy
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
28.09.2018
přihlašování od 10.9.2018
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Rozvrh mu už bude nabídnut podle dosažené úrovně v rozřazovacím testu.
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK