Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného (3920)
Základní informace
Odpovědnost za poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Lektor: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Docentka Policejní akademie ČR v Praze a Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Spoluzakladatelka a nyní externí vyučující Centra zdravotnického práva PF UK, advokátka se specializací na správní a zdravotnické právo, členka Rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví
Kurz je určen:
Pro manažery a právníky poskytovatelů zdravotní péče, úředníky územní samosprávy, pracovníky ve zdravotnictví, právníky, kteří se zabývají problematikou poskytování zdravotní péče, a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Cílem kursu je seznámit posluchače se specifiky veřejnoprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, zejména v souvislosti s přijetím nové právní úpravy přestupků a rozšířením správní i trestní odpovědnosti právnických osob.
Organizace studia: Jednodenní v rozsahu 8 hod.
Termín konání: 7. 2. 2019
Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravoních sluřeb
Obsahová náplň:
Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravotnických služeb fyzickými a právnickými osobami - pojem, rozsah, působnost, orgány dozoru. Správní delikty ve zdravotnických zákonech. Vzájemný vztah zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., a zákona o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb., a zákonů č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Odpovědnost právnických osob za trestné činy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Ochrana osobních údajů a soukromí ve zdravotnictví.
Forma výuky: interaktivní přednášky.
Zakončení kurzu: závěrečná panelová diskuse. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Centrum zdravotnického práva
Centrum zdravotnického práva
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
7.2.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2200 Kč / program
Přihláška
Právnická fakulta Uk, nám. Curieových 7, Praha 1
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
01.02.2019
Další informace
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=4856
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK