Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Biblická řečtina III. (4849)
Základní informace
Biblická řečtina III.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona [27-SZ]
prezenční
čeština
Biblická řečtina III: probíhá v LS v pondělí 15.10-16.45.
Cílem je upevnit znalost řeckého slovesa, rozšířit slovní zásobu,
osvojit si samostatnou četbu a překlad obtížnějších textů.
Evangelická teologie
Biblická řečtina III: probíhá v LS v pondělí 15.10-16.45.
Pohovor s vyučujícím. Předpokládá se buď absolutorium předmětu Biblická řečtina I. II., nebo znalosti na úrovni absolventa těchto předmětů.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Garant a místo
PhDr. Milena Přecechtělová
Evangelická teologická fakulta
Katedra Nového zákona
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / semestr
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Zdeňka Trojanová
stodd@etf.cuni.cz
221 988 213
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK